Rotorer

ÖSTEK har rotorer anpassade till de flesta typer och fabrikat.

  Värmeväxlarrotorer

  Hellindade och sektoriserade i valfria diametrar och antal sektorer. Ohygroskopiskt eller hygroskopiskt utförande. Wellhöjder 1,60/1,70/1,90/2,50 mm. Folietjocklekar 0,12/0,10/0,08/0,07 mm. Belagda rotorer för olika miljöer.

  Utbytesrotorer

  Vi anpassar rotorerna till befintligt chassi oavsett fabrikat. Val av storlek, sektorisering, ekerverk, nav, axel och lager för att erhålla ett optimerat utbyte och minimerad montagetid.

  Specialrotorer

  Rotorer för industrimiljö, höga temperaturer och höga fuktöverföringar. Rotorstruktur med bakterie- och luktöverföringsreduktion. Rotorer anpassade för lackeringsanläggningar och för marina applikationer.
  Adress: ÖsTek AB, Box 45, S-748 21 Österbybruk Besöksadress & kontor: Kvarngatan 11 A Verkstad: Martinvägen 15 B Telefon: 0295-211 15
  IKOS CMS