Övriga produkter

Dräneringsanslutningar, axeleffektvakter mm.Kundanpassade produkter. Egna produkter RK-X, KOND-X m.fl.

  RK-X

  RK-X

  Anpassningsenhet för utbyte av korsströmsväxlare till roterande värmeväxlare. Finns i storlekar från 800 - 2200 mm med aggregatanpassad längd.
  KOND-X

  KOND-X

  En enkel enhet för värmeväxling och kondensering av ventilations- eller process luft. Avsedd för väggmotering vertikalt eller horisontellt.
  Luftkyld-kondensor

  Luftkylda kondensorer

  En - två- eller trestegs luftkylda kondensorer med hus i rostfritt, framtagna i samarbete med våra kunder.
  GlasPad/CelPad

  GlasPad/CelPad

  Kontaktmaterial för evaporativ kylning och uppfuktning
  Emotron M20

  Axeleffektvakt EMOTRON M20

  M20 axeleffektvakt skyddar pumpar och annan utrustning mot skador och stillestånd. Tidiga varningar gör att du kan vidta förebyggande åtgärder vilket leder till lägre underhållskostnad och bättre driftsäkerhet.

  Dräneringsanslutning

  Stos för dränering av kondens och vatten i ventilationskanaler,
  Adress: ÖsTek AB, Box 45, S-748 21 Österbybruk Besöksadress & kontor: Kvarngatan 11 A Verkstad: Martinvägen 15 B Telefon: 0295-211 15
  IKOS CMS