Hiilidioksidivähennyksiä energian talteenotolla

ÖsTek myötävaikuttaa yli 80 000 tonnin CO2-vähennyksiin vuosittain.

Y-akselilla on kuvattu CO2-tonnien määrä/vuosi.

X-akselilla on kuvattu vuodet 1991 -2014.

CO2-vähennykset

 

Laskentaperusteet

Myytyjen roottoreiden määrä, 80 %:n vuorokausittainen käyttöaste.
Keskivertoroottorin halkaisija 1920 mm, siirtokyky 12000 m2/h.
Vuoden keskilämpötila (Uppsala) 6,2oC.
Talteenotettu energia laskett. "ei-ostettuna" kaukolämpönä 1MWh = 90kg CO2.

    Adress: ÖsTek AB, Box 45, S-748 21 Österbybruk Besöksadress & kontor: Kvarngatan 11 A Verkstad: Martinvägen 15 B Telefon: 0295-211 15
    IKOS CMS