Koldioxidreduktion genom energiåtervinning

ÖsTek bidrar med mer än 80.000 ton årlig CO2 reduktion.

Y-axel visar antal Ton CO2/år.

X-axel är åren från 1991 till 2014.

CO2 reduktion

 

Beräkningsgrund

Försålda rotorer, driftstimmar 80%/dygn.
Genomsnittsrotor ø 1920mm dim. för 12.000 m2/h.
Årsmedeltemperatur (Uppsala) 6,2oC.
Återvunnen energi beräkn. som ej "köpt" fjärrvärme 1MWh = 90kg CO2.

    Adress: ÖsTek AB, Box 45, S-748 21 Österbybruk Besöksadress & kontor: Kvarngatan 11 A Verkstad: Martinvägen 15 B Telefon: 0295-211 15
    IKOS CMS