Emotron EMX-D

Komplett drivsystem för rotorer upp till 5,5 meter

Emotron EMX-D är en ny generation varvtalsreglerade drivsystem med samma funktioner som Emotron EMX-R. Designen är baserad på de avancerade frekvensomriktarna Emotron FDU, vilket ger en flexibel produkt förberedd för framtida krav. Emotron EMX-D styr rotorer med en diameter på 3,5–5,5 meter.

    Adress: ÖsTek AB, Box 45, S-748 21 Österbybruk Besöksadress & kontor: Kvarngatan 11 A Verkstad: Martinvägen 15 B Telefon: 0295-211 15
    IKOS CMS