Dräneringsanslutning

Stos för dränering av kondens och vatten i ventilationskanaler,
kondensorer mm.

    Adress: ÖsTek AB, Box 45, S-748 21 Österbybruk Besöksadress & kontor: Kvarngatan 11 A Verkstad: Martinvägen 15 B Telefon: 0295-211 15
    IKOS CMS