Utbytesrotorer

Vi anpassar rotorerna till befintligt chassi oavsett fabrikat. Val av storlek, sektorisering, ekerverk, nav, axel och lager för att erhålla ett optimerat utbyte och minimerad montagetid. Typ av rotormaterial anpassas till aktuell applikation för optimering av verkningsgrad.

           

 

            

    Adress: ÖsTek AB, Box 45, S-748 21 Österbybruk Besöksadress & kontor: Kvarngatan 11 A Verkstad: Martinvägen 15 B Telefon: 0295-211 15
    IKOS CMS