Värmeväxlarrotorer

Hellindade och sektoriserade i valfria diametrar och antal sektorer. Ohygroskopiskt eller hygroskopiskt utförande. Wellhöjder 1,60/1,70/1,90/2,50 mm. Folietjocklekar 0,12/0,10/0,08/0,07 mm. Belagda rotorer för olika miljöer.

    Adress: ÖsTek AB, Box 45, S-748 21 Österbybruk Besöksadress & kontor: Kvarngatan 11 A Verkstad: Martinvägen 15 B Telefon: 0295-211 15
    IKOS CMS